facebook
jutubie

Wire roto

NEWS Zostaw komentarz

Wire removal breakdown for Matusz kucharski and his upcoming short.

Zdjęcia: Mateusz Kucharski
FX: Paweł Łukomski (Studio 35)

Zostaw komentarz